Друкаваць

Майму брату сябры знайшлі працу па гандлі алкаголем, ён нядаўна паверыў у Бога і лічыць што ў гэтым няма нічога дрэннага ... (Старэйшы брат)

Што можна параіць Вашаму брату? Каб ён прааналізаваў статыстыку смяротнасці ад алкаголю? Або статыстыку злачынстваў, зробленых нецвярозымі людзьмі? Ці нешта наконт прычын разводаў, аварый, галечы, страты здароўя, разбуранага жыцця? 

Можна, вядома, казаць, што прамой забароны выпіваць ў Бібліі няма. Аднак, некаторыя месцы Пісання паказваюць, якое стаўленне Усявышняга да алкаголю і яго ўжывання. 

І не ўпівайцеся віном, ад якога бывае распуста (Еф.5: 18) 

Тут гаворка ідзе, што прычына распусты - ужыванне віна. Але, тут жа гаворыцца, што падобнае можа адбыцца, калі гэтым віном упівацца ... Так, але хто вылічыў мяжу паміж т.зв. культурным ужываннем і некультурным? Ці можа ваш брат быць упэўнены, што ў выніку яго дзейнасці хтосьці не нап'ецца да непатрэбнага стану і не зробіць грэх перад Богам і людзьмі? 

Учынкі ж цела вядомыя, а гэта: распуста, нячыстасць, разбэшчанасць, ідалапаклонства, чарадзейства, варожасць, спрэчкі, зайздрасць, гнеў, сварлівасць, нязгоды, ерасі, нянавісць, п’янства, непрыстойнасць і падобнае да гэтага. Кажу вам зноў, як і казаў, што тыя, хто гэта робіць, не атрымаюць у спадчыну Валадарства Божага. ( Гал.5: 19,21) 

І па гэтым месцы Пісання мы бачым, што працоўная дзейнасць Вашага брата можа прывесці да таго, што хтосьці (не ўсе, вядома, але некаторыя) Валадарства Божага не атрымаюць. 

Тут можна запярэчыць, маўляў, калі не ён гэтым будзе займацца, то знойдуцца іншыя. Згодны. Але, што сказаў Езус - 

1 Езус сказаў сваім вучням: «Немагчыма, каб не прыйшлі спакусы, але гора таму, праз каго прыходзяць! 

2 Лепш было б яму, калі б павесілі на шыю яму млынавы камень і кінулі ў мора, чым каб спакусіў ён аднога з гэтых малых. 

3 Зважайце на сябе! (Лук.17: 3)

Думаю, што ўдзельнічаць у дзейнасці, здольнай прынесці шкоду шматлікім людзям, якой з'яўляецца вытворчасць, рэклама і продаж алкаголю - гэта ўдзельнічаць у добра выбудаванай сістэме спакусы. Прабачце за шчырасць, але асабіста я не раіў бы Вашаму брату займацца падобнай дзейнасцю. У яго ж інтарэсах.